Da gram bude gram, a ne 0.8

U predizbornoj kampanji, stranke se trude da daju što više primamljivih obećanja koja će privući glasače. Da političari ne bi mnogo razmišljali, ovi momci su istakli transparent sa sloganom neke stranke čije ime nećemo objaviti. Pretpostavljamo da znate o kojoj se stranci radi.
gram da bude gram