Taman

Zaustavlja policajac mrtvog pijanog vozača i pita:Dobro veče,gospodine,da li ste pijani?
-Nisam !
Da li ste trijezni?
-Nisam !
Pa šta ste onda???
-Taman…